Instalacións

Non é o mesmo con ou sen GalChimia

Equipos de síntese de alta eficiencia:

 • Estacións de química en paralelo
 • Reactor de microondas automatizado con brazo robótico
 • Reactor de fluxo continuo
 • Reactores de alta presión

Sistemas automatizados de purificación e equipos analíticos:

 • Sistemas automatizados de cromatografía flash en fase normal e reversa
 • HPLC preparativo (incluído quiral)
 • HPLC
 • HPLC-MS
 • GC-MS
 • UPLC

Outros equipos:

 • Sistema de valoración Karl Fischer
 • Analizador termogravimétrico
 • Espectrómetros de RMN ata 750 MHz (na Universidade de Santiago de Compostela)
 • Liofilizador
 • Sistemas de control de temperatura (crioxénico)