Instalacións

Non é o mesmo con ou sen GalChimia

tech

A nosa tecnoloxía

GalChimia é unha empresa líder que usa as últimas tecnoloxías para garantir a máxima calidade nos servizos. As nosas instalacións contan con:

5

Laboratorios independentes de química a pequena escala

Laboratorio de Escalado

Laboratorio de Análise

A nosa tecnoloxía

GalChimia é unha empresa líder que usa as últimas tecnoloxías para garantir a máxima calidade nos servizos. As nosas instalacións contan con:

5

Laboratorios independentes de química a pequena escala

Laboratorio de Escalado

Laboratorio de Análise

Equipos de sínteses de alta eficiencia

Estacións Radleys de química en paralelo (12 posicións de 50 mL)

Reactor de microondas CEM (ata 30 mL) con sistema robótico en paralelo

Estacións Radleys de química en paralelo (6 posicións de 250 mL)

Reactor FlowSyn de fluxo continuo

Rotavapores Büchi con bombas sen carga

Reactor de alta presión (ata 1000 psi)

Sistemas automatizados de purificación e equipos analíticos

Sistemas automatizados de cromatografía en fase normal Biotage

Sistemas automatizados de cromatografía en fase reversa Combiflash

HPLC preparativo Dionex

HPLC analítico Waters

HPLC-MS analítico Waters

GC-MS analítico Agilent

Outros equipos analíticos

RMNs hasta 750 MHz

Karl-Fisher

Punto de fusión

O acordo de colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela permite a GalChimia acceder ás equipos de RMN.