Proxectos de I+D

Non é o mesmo con ou sen GalChimia

Click en cada sección para ver máis información de cada proxecto

IO4COLON

Investigación industrial para el descubrimiento de nuevos fármacos inmunoterapéuticos en tratamiento de cáncer de colon.

El objetivo principal del proyecto IO4COLON es el descubrimiento y desarrollo preclínico de nuevos candidatos a fármacos para el tratamiento del cáncer de colon, a través de la activación del Sistema Inmunitario (SI), para ser usados como monoterapias, en combinación entre ellos o con otros agentes terapéuticos. El consorcio del proyecto está formado por las empresas Oncostellae, GalChimia y AMSLab, con el apoyo de la Universidad de Santiago de Compostela, el Centro Tecnológico LEITAT y las empresas Palo Biofarma, IDIFARMA y Eurofins.

IO4COLON permitirá estudiar a través de diferentes mecanismos la eficacia de dos nuevos fármacos, un inhibidor ALK5 y un antagonista GR, así como su efecto sinérgico en el tratamiento del cáncer de colon. IO4COLON representa además un salto cualitativo considerable en relación a proyectos anteriores, ya que se pretende concluir el Desarrollo Preclínico, Desarrollo Farmacéutico, la producción de las cápsulas para los ensayos clínicos, la preparación de la documentación regulatoria y la explotación potencial de los resultados a través de la solicitud de nuevas patentes de invención.

Este proyecto ha sido subvencionado por la Agencia Gallega de Innovación (GAIN), a través del Programa CONECTA-PEME, y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Objetivo Temático 1, «Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación», incluido en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, además, contará con el apoyo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria. Presupuesto total del proyecto: 1.095.700,00 euros.

federxunta

Subvencionado por GAIN

BIOGREEN

GalChimia participa no proxecto BIOGREEN, un proxecto de I+D+i cuxo obxectivo é desenvolver un concepto de biorrefinería verde a partir de biomasa, empregando cultivos non competitivos con alimentación e de alto rendemento, para obter produtos de alto valor engadido como bioplásticos e membranas de acetato de celulosa, así como produtos fertilizantes. O proxecto axudará a impulsar o concepto de bioeconomía e a integrar o modelo de economía circular en áreas tradicionalmente agrícolas, mellorando a súa competitividade.

O proxecto BIOGREEN  realizarase  en colaboración coas empresas Norvento, Agroamb Prodalt, Biot e Idener, así como cos centros tecnolóxicos AINIA e CETIM, e está subvencionado polo Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), o Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) e apoiado polo Ministerio de Economía y Competitividad. Foi un  dos  proxectos seleccionados polo CDTI na última edición do programa INNTERCONECTA.

uecdties

NANOFACTURING

GalChimia, Applus+ Laboratories, Midatech, Prochimia, Centre for Process Innovation e tres grupos académicos participan no proxecto de investigación titulado ?NanoFacturing ? The Development of Medium- and Large-Scale Sustainable Manufacturing Process Platforms for Clinically Compliant Solid Core Nanopharmaceuticals?. O obxectivo do proxecto é o desenvolvemento dunha plataforma de manufactura para produtos nanofarmaceúticos de núcleo sólido, con capacidades de escalado que permitan a subministración de produtos para ensaios de Fase III e máis aló, e que sexa rendible, segura, eficiente, robusta e axustada á regulación GMP. GalChimia participa no proxecto especificamente para síntese dos ligandos usados para unir a nanopartícula a outras entidades químicas e biolóxicas. O proxecto está financiado pola Unión Europea a través do programa Horizon 2020.

federnano

Click en cada sección para ver máis información de cada proxecto

NEOGALFARM

Proxecto en colaboración con Amslab, Nanogap, Oncostellae e diversos grupos de investigación da Universidade de Santiago (USC), o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) e o centro tecnolóxico LEITAT. O obxectivo do proxecto é a búsqueda de novos fármacos para o tratamiento contra o cancro mediante o desenvolvemento de terapias dirixidas a diferentes dianas terapéuticas e de tratamentos combinados. Este proxecto foi subvencionado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN), a través do Programa Conecta Peme, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) e apoiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. Orzamento total do proxecto: 1.076.339,63 euros.

neogalfarm

MYTITOX

Xunto coas empresas Pescados Marcelino, Paypay, Mariscos Veiro, La Sirena e os centros tecnolóxicos Anfaco-CECOPESCA e o INL (International Iberian Nanotechnology Laboratories), GalChimia participa no Proxecto MytiTox. O obxectivo do proxecto é a implementación de estratexias industriais para disminuir ou eliminar a carga de toxinas en mexillón e pectínidos empregando produtos activos microencapsulados. Este proxecto foi subvencionado polo Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), a través do Programa FEDER INNTERCONECTA 2015 para o fomento da cooperación rexional en investigación e desenvolvemento, e apoiado polo Ministerio de Economía y Competitividad. Orzamento total do proxecto: 1.461.272 euros.
Fondos Feder – Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014 – 2020

feder-lgogo logo mtytitox

HOTDROPS

GalChimia, Novozyme, Biochemize, Drop-Tech e catro grupos académicos participan no proxecto HotDrops, cuxo obxectivo é desenvolver unha nova plataforma de ultraaltacapacidad para a procura de novos biocatalizadores, coa que se poidan ensaiar grandes librerías de variantes de encimas que ata o momento eran difíciles de probar. Células bacterianas únicas ou sistemas de tradución/transcrición in vitro pódense compartimentalizar en microgotas, cada unha expresando unha variante distinta da librería génica. Este proxecto combina tres ciencias: enzimología, tecnoloxía de microfluidos e química orgánica. O proxecto está financiado pola Unión Europea a través do Sétimo Programa Marco (FP7).

Máis información en: HOTDROPS
federhotdrops

ONCOGALFARMA

GalChimia, Oncostellae e AMSLab participan no proxecto de investigación Oncogalfarma, cuxa meta é desenvolver novas terapias complementarias para o tratamento de enfermidades oncolóxicas. A investigación céntrase nos campos de inhibidores de interacción proteína-proteína (PPI) e receptores nucleares. O proxecto foi financiado polo Goberno de Galicia e co-financiado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional a través do subprograma CONECTA PEME. O financiamento total concedido foi de €189,943.59. Máis información dispoñible.
federxuntagain

LENBDA

O proxecto “Lixeiro emitting nanomolecules for biomedical diagnostics applications (LENBDA)” está dirixido a estudar o uso industrial dun sistema de detección de biomoléculas baseado en nanoemisores luminiscentes altamente específicos. O sistema está deseñado para ofrecer unha solución completa para a detección de biomoléculas de maneira específica e libre de interferencias. Para alcanzar esta meta, desenvolverase un prototipo completamente funcional do kit de diagnóstico para o seu uso en laboratorios de patoloxía que non requira equipos adicionais. Na etapa final, o proxecto será validado contra liñas de células tumorales presentes en bancos de tecidos. O proxecto foi financiado polo Goberno de Galicia e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional a través do subprograma CONECTA PEME. O financiamento total concedido foi de €161,622.94.
federxuntagain

HUMANFARMA

GalChimia é membro do consorcio Humanfarma, cuxa meta é o atopar novos compostos activos para o desenvolvemento de fármacos usando investigación translacional directamente en mostras de pacientes. O proxecto, que ten un orzamento de €4.1 M e foi parcialmente financiado polo Ministerio de Economía e Competitividade baixo o subprograma INNPACTO, implica tamén a participación da Universidade de Santiago de Compostela (USC), o Parque Científico de Barcelona (PCB) e tres compañías de biotecnoloxía: Oryzon Genomics, Vivia Allosterics e Vivia Biotech, coordinadora do proxecto.
Logo FEDER_color_es (2)2011-Logo MINNECO-63px

CORMPOI

A compañía de biotecnoloxía Alfama, con centros en Lisboa e Boston, é líder mundial en moléculas liberadoras de CO (CORMs), compostos cunha potente actividade vasodilatadora. GalChimia formou unha alianza con Alfama para desenvolver CORMs aplicados ao Ileus Postoperativo (POI), unha condición médica que se orixina normalmente en pacientes que sufriron cirurxía; a experiencia sintética de GalChimia complementa o profundo coñecemento biolóxico de Alfama sobre CORMs.
eurostars

INTEREMPRESAS CDTI

Este proxecto foi desenvolvido en estreita colaboración con Esteve Quimica e foi financiado polo CDTI. O obxectivo principal é avaliar e desenvolver rutas de sínteses para produtos xenéricos ou APIs cunha data de expiración de patente próxima. Para a consecución deste obxectivo, é importante identificar novas rutas cunha clara vantaxe competitiva en termos de custo ou rendemento, ou que usen intermedios ou catalizadores máis baratos ou tecnoloxías máis limpas e eficientes.

cdti

Click en cada sección para ver máis información de cada proxecto

GALICIA EXPORTA EMPRESAS

GalChimia foi galardonada coa Axuda GALICIA EXPORTA EMPRESAS para apoiar a implementación do seu Plan de Internacionalización. Esta axuda permitirá incrementar o número de actividades promocionais, entre as que se incluén as seguintes:

 • Asistencia a ferias e congresos internacionais dos sectores farmacéutico e agroquímico.
 • Posicionamento en internet a través dun Community Manager.
 • Deseño gráfico para unha nova campaña de marketing e producción do material promocional.

CONVOCATORIA 2016 DAS AXUDAS DO IGAPE PARA A EXECUCIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA EMPRESAS), COFINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020.

 • Expediente: IG230.2016.1.88
 • Importe do proxecto: 49.307,80 €
 • Importe da subvención: 36.980,85 €

Xunta Union europeaigapelogo_galicia

RESULTADOS:

Grazas a este proxecto, no período 1, GalChimia puido participar nos seguintes eventos:

 • Frontier in Med Chem (13-16 marzo en Bonn – Alemaña)
 • 252nd ACS National Meeting & Exposition (21-25 agosto en Philadelphia – USA)
 • XXIV EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry (28 Ag-01Set en Manchester – UK)

Grazas a este proxecto, no período 2, GalChimia puido participar nos seguintes eventos/actividades:

 • CIR Conference and Exhibition (4-6 Oct en Niza – Francia)
 • C&C (Crops and Chemicals Europe 2017) – 7-9 Feb, 2017 en Berlín – Alemania
 • Community Manager
 • Material promocional

Últimas novas de I+D en GalChimia