Preguntas frecuentes

Non é o mesmo con ou sen GalChimia

 • ¿Podemos garantir o éxito do proxecto?

  • Non. Non facemos promesas que non podemos cumprir. Pero as probabilidades de éxito son altas e lle manteremos informado de todo o que sucede no proxecto. A nosa tasa de éxito o ano pasado foi do 94%. E facemos todo o que podemos para chegar ao 100%.

 • ¿Cántos proxectos temos completado?

  • Temos completado máis de 1.300 proxectos dende o 2001.

 • ¿Cál é a ruta máis longa que temos seguido?

  • A nosa ruta lineal máis longa tiña 15 pasos. E temos traballado en sínteses converxentes cun número de pasos aínda maior.

 • ¿Qué cantidades de producto podemos entregar?

  Temos experiencia entregando productos en todo o rango de cantidades. Estas son as cifras de productos entregados o ano pasado:

  • Por debaixo de 100 mg: 242
  • Entre 100 mg e 1 g: 137
  • Entre 1 g e 10 g: 55
  • Entre 10 g e 100 g: 26
  • Por riba de 100 g: 6

 • ¿Estamos dispostos a firmar Acuerdos de Confidencialidade (AdC) para proxectos de investigación ou síntese a medida?

  • Non temos problemas en firmar AdCs. Por defecto, asumimos sempre que o traballo é confidencial e que a Propiedad Intelectual pertence ao cliente cando se trata de productos de investigación.

 • ¿Estamos acreditados co Crédit d'Impôt Recherche?

  • Si, a nosa acreditación é válida ata o 2017.

 • ¿Qué é a calidade para GalChimia?

  • Non temos unha certificación ISO, pero seguimos as directrices do Modelo de Excelencia EFQM e facemos auditorías internas a miudo.