Divulgación científica

Non é o mesmo con ou sen GalChimia

Os froitos da nosa investigación

GalChimia conta con proxectos de I+D propios, enfocados á preparación de compostos químicos novos; deste xeito conseguimos aplicar o noso coñecemento químico a campos nos que normalmente non traballamos, como estruturas supramoleculares, nanomateriais e outros.

Carteis e libros brancos

Design and Synthesis of linkers for Glycan-Coated Gold Nanoparticles Used in Drug Discovery

Pampín, B.; Codesido, E.; Masse, J.; Cruces, J.

Design and Synthesis of a Library of Chromogenic Chemical Entities for the Discovery of New Thermostable Enzymes Relevant for the Chemical Industry

Begoña Pampín Casal, Jacobo Cruces Colado, Julie Masse, María Luisa Rúa Rodríguez, María Isabel González Siso