Política de protección de datos

De conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( RGPD), informámoslle que os datos persoais e dirección de correo electrónico, solicitados do propio interesado, serán tratados baixo a responsabilidade de GalChimia, S.A. para a xestión da petición recibida. Os datos non serán comunicados a terceiros, salvo obrigación legal. Informámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e os de limitación e oposición ao seu tratamento dirixíndose a GalChimia, S.A., en Cebreiro, s/n – 15823 O Pino (A Coruña) ou a través do correo electrónico office@galchimia.com.

Se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade de control en www.aepd.es.

Para unha información máis detallada consulte a política de privacidade.