Preguntas frecuentes

Non é o mesmo con ou sen GalChimia

 • ¿Podemos garantir o éxito do proxecto?

  • Non. Non facemos promesas que non podemos cumprir. Pero as probabilidades de éxito son altas e manterémoslle informado de todo o que sucede no proxecto. A nosa tasa de éxito o ano pasado foi do 94%. E facemos todo o que podemos para chegar ao 100%.

 • ¿Cántos proxectos temos completado?

  • Adoitamos levar a cabo uns 150 proxectos por ano.

 • ¿Cál é a ruta máis longa que temos seguido?

  • A nosa ruta lineal máis longa tiña 15 pasos. E temos traballado en sínteses converxentes cun número de pasos aínda maior.

 • ¿Qué cantidades de producto podemos entregar?

  • Podemos sintetizar desde 100 mg ata 300 g de produtos.

 • ¿Estamos dispostos a firmar Acuerdos de Confidencialidade (AdC) para proxectos de investigación ou síntese a medida?

  • Non temos problemas en firmar AdCs. Por defecto, asumimos sempre que o traballo é confidencial e que a Propiedad Intelectual pertence ao cliente cando se trata de productos de investigación.

 • ¿Estamos acreditados co Crédit d'Impôt Recherche?

  • Sí.

 • ¿Qué é a calidade para GalChimia?

  • Seguimos as directrices do Modelo de Excelencia EFQM e facemos auditorías internas a miudo. Todos os nosos produtos envíanse cun CoA (como mínimo HPLC-MS e RMN-¹H) e a súa ficha de seguridade.