Logo Unión Europea

BioTICfinder: Solucións diagnósticas e terapéuticas de segunda xeración frente a SARS-CoV-2

BioTICfinder

Análise e desenvolvemento de solucións diagnósticas e terapéuticas de segunda xeración contra o SARS-CoV-2 mediante a combinación de tecnoloxías biomoleculares e dixitais

O proxecto BioTICfinder ten como obxectivo desenvolver novas solucións diagnósticas e terapéuticas mediante a incorporación multidisciplinar de diversas tecnoloxías dixitais, moleculares e bioquímicas que nos permitan xerar ferramentas de segunda xeración para combater a pandemia da COVID-19. O consorcio do proxecto está formado polas empresas Lincbiotech, Televes e GalChimia, así como pola Universidade de Santiago de Compostela.

Este proxecto foi subvencionado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN), a través do Programa Conecta COVID – Resposta da Unión Europea á pandemia do COVID-19. Esta operación está cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Obxectivo Temático 1, “Promover a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación”, incluído no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020: Unha maneira de facer Europa. Orzamento total do proxecto: 981.178 €.

USC

Resumo do proxecto

Período de execución: Xaneiro 2021 – Abril 2023

Orzamento total do proxecto: €981.178.

Estado actual: Finalizado

Obxectivos do proxecto: Os obxectivos deste proxecto son os seguintes:

Ámbito diagnóstico. Desenvolvemento de novos métodos e dispositivos point-of-care para a detección de virus, superando algunhas das limitacións actuais das ferramentas dispoñibles no mercado.

 • Desenvolvemento e validación dunha proba rápida de antíxenos baseada no uso de aptámeros modificados e optimizados quimicamente, adaptados para sistemas de cromatografía de fluxo lateral e que permitan a detección precoz de COVID-19 en pacientes asintomáticos e para uso veterinario.
 • Adaptación da tecnoloxía aptamer a dispositivos point-of-care que utilizan tecnoloxías ópticas, dixitais e moleculares para detectar a presenza do virus en mostras residuais con requisitos mínimos de pretratamento das mostras.
 • Dixitalización dos resultados da lectura da proba de fluxo lateral e tratamento de datos xerado, mediante o desenvolvemento e industrialización dun lector dixital baseado en espectrógrafos de baixo custo para este tipo de probas.
 • Desenvolvemento de algoritmos para procesar as imaxes xeradas polo lector dixital de fluxo lateral co fin de determinar a carga viral dos pacientes positivos en función da intensidade da liña de proba.

Ámbito terapéutico. Desenvolvemento de novos candidatos antivirais baseados na conxugación de aptámeros e degradadores de proteínas contra o SARS-CoV-2.

 • Desenvolvemento dunha plataforma tecnolóxica que combine técnicas dixitais para predicir interaccións dos compostos coas proteínas de interese, sistemas de síntese e técnicas e optimización química, de análise in vitro e molecular para o descubrimento e optimización de novos candidatos antivirais para COVID-19 e outras enfermidades infecciosas.
 • Deseño e síntese de novos candidatos antivirais baseados en conxugados de aptámeros e degradadores de proteínas (tanto PROTACs17 como LYTACs18) dirixidos ás proteínas estruturais do SARS-COV-2, que permiten o tratamento da COVID-19 en fases iniciais de desenvolvemento da enfermidade. enfermidade.
 • Selección de candidatos óptimos para aptámeros e conxugados degradadores de proteínas mediante a aplicación de tecnoloxías dixitais para interpretar a interacción dos diferentes ligandos e compoñentes dos complexos protámeros e destes coas proteínas de interese.
 • Validación in vitro dos candidatos protámeros e litámeros desenvolvidos.

Resultados obtidos por GalChimia no proxecto

Tarefa 5.4 Caracterización química e desenvolvemento analítico dos candidatos

 • Identificáronse e validáronse os elementos técnicos e as condicións de elución óptimas para o tratamento e análise de mostras de protámeros.
 • Utilizáronse técnicas de cromatografía líquida de alto rendemento (HPLC) e ultra-alto rendemento (UPLC), así como determinación de masa ESI-TOF e MALDI-TOF.
 • Desenvolvéronse métodos analíticos específicos para os conxugados obtidos por combinación “clic” de 2 recrutadores PROTAC e 1 aptámero de Lincbiotech, que permitiron purificacións cun alto grao de pureza (>98%).

Tarefa 5.5 Escalada e definición do proceso produtivo dos candidatos

 • Realizouse unha avaliación do rendemento e escalabilidade dos protocolos de partida, así como un estudo custo/gramo a diferentes escalas dos fragmentos químicos PROTACs (1 e >100 g).
 • Comezouse explorando dous enfoques diferentes para a conxugación: a síntese en fase líquida e en fase sólida, pero non  resultaron aceptables para escalar.
 • Así, propúxose unha nova alternativa sintética a través de metodoloxías de química “click”. Esta síntese escalouse con éxito e obtivéronse lotes de dous PROTAMEROS de alta pureza.
Logo Galchimia letters

Subscríbete para estar ao tanto dos últimos avances en síntese orgánica e da boa química de GalChimia

   "*" obrigatorio

  Estou de acordo e acepto a política de protección de datos