Logo Unión Europea

BioTICfinder: Solucións diagnósticas e terapéuticas de segunda xeración frente a SARS-CoV-2

BioTICfinder

Análise e desenvolvemento de solucións diagnósticas e terapéuticas de segunda xeración contra o SARS-CoV-2 mediante a combinación de tecnoloxías biomoleculares e dixitais.

O proxecto BioTICfinder ten como obxectivo desenvolver novas solucións diagnósticas e terapéuticas mediante a incorporación multidisciplinar de diversas tecnoloxías dixitais, moleculares e bioquímicas que nos permitan xerar ferramentas de segunda xeración para combater a pandemia da COVID-19. O consorcio do proxecto está formado polas empresas Lincbiotech, Televes e GalChimia, así como pola Universidade de Santiago de Compostela.

Este proxecto foi subvencionado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN), a través do Programa Conecta COVID – Resposta da Unión Europea á pandemia do COVID-19. Esta operación está cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Obxectivo Temático 1, “Promover a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación”, incluído no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020: Unha maneira de facer Europa. Orzamento total do proxecto: 981.178 €.

USC
Logo Galchimia letters

Subscríbete para estar ao tanto dos últimos avances en síntese orgánica e da boa química de GalChimia

     "*" obrigatorio

    Estou de acordo e acepto a política de protección de datos