O proxecto ECM-CART ten como obxectivo demostrar que a administración dirixida de antíxenos exóxenos nanoformulados á matriz extracelular (ECM) de tumores cerebrais proporciona un obxectivo seguro e específico para as células T receptoras de antíxenos quiméricos (CART) para o tratamento de glioblastoma.

Este proxecto representa un enfoque orixinal para o tratamento do glioblastoma no que a terapia CART se activa mediante elementos de nanomedicina, sendo concedido dentro da Convocatoria Transnacional Conxunta EuroNanomed III 2021. O consorcio internacional está formado por organismos públicos de saúde Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) e Tel Aviv Sourasky Medical Center, grupos académicos da Universidade de Tartu e a Universidade de Tel Aviv, e a PEME GalChimia. O orzamento total do proxecto é de 1,2M €.

Partners ECM-CART

Para levar a cabo este proxecto, GalChimia recibirá financiamento nacional do Ministerio de Ciencia e Innovación de España a través do Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI).