Logo Unión Europea

R&D Portfolio

A química orgánica ten moitas aplicacións e a nosa participación en proxectos innovadores de I+D permítenos explorar novas químicas e tecnoloxías. A través destas colaboración, ampliamos a nosa experiencia en linkers para nanopartículas, materiais ópticos e electrónicos, biocatálise, agroquímicos, aditivos alimentarios, estructuras porosos, cosméticos, biosíntese e, por suposto, no desenvolvemento de fármacos.

NuCapCure: a EU funded R&D project by GalChimia

NUCAPCURE: Novas terapias de protóns e neutróns con alta especificidade contra o cancro

MAOPROST: Novos Inhibidores de MAO-A para o Tratamento de Cáncro de Próstata Resistente á Castración

ECM-CART: Nanopartículas tipo LDL para inmunoterapia de glioblastoma basada en CAR-T

BioTICfinder

BioTICfinder: Solucións diagnósticas e terapéuticas de segunda xeración frente a SARS-CoV-2

R&D Project

SHIKIFACTORY100: Fábricas modulares para a produción de 100 compostos a partir da vía SHIKIMATE

DROUGHTDRUGS: Descubrimento de agroquímicos para mellorar a resistencia á seca de plantas de colleita

R&D Project IO4COLON

IO4COLON: Investigación industrial para o descubrimento de novos fármacos inmunoterapéuticos no tratamento do cancro de colon

INLUNG project

INLUNG: Novos candidatos a fármacos para o tratamento de cancro de pulmón de células non pequenas

R&D Project BIOGREEN

BIOGREEN: Solucións tecnolóxicas innovadoras para o desenvolvemento dun modelo de biorrefinería baseado en biomasa verde

R&D Project Nanofacturing

NANOFACTURING: Plataformas de fabricación a media e gran escala para nanofarmacéuticos clínicamente compatibles

R&D Project NEOGALFARM

NEOGALFARM: Novos medicamentos contra o cancro: desenvolvemento de terapias e tratamentos combinados dirixidas a diferentes obxectivos terapéuticos

R&D Proyect Mytitox

MYTITOX: Protocolos para a desintoxicación de mexillóns e pectínidos con axentes microencapsulados