Logo Unión Europea

Projects

R&D Project

Fábricas modulares para a produción de 100 compostos a partir da vía SHIKIMATE

R&D Project

DroughtDrugs: Descubrimento de agroquímicos para mellorar a resistencia á seca de plantas de colleita

R&D Project IO4COLON

Investigación industrial para o descubrimento de novos fármacos inmunoterapéuticos no tratamento do cancro de colon

INLUNG project

INLUNG: Novos candidatos a fármacos para o tratamento de cancro de pulmón de células non pequenas

R&D Project BIOGREEN

Solucións tecnolóxicas innovadoras para o desenvolvemento dun modelo de biorrefinería baseado en biomasa verde

R&D Project Nanofacturing

Plataformas de fabricación a media e grande escala para nanofarmacéuticos clínicamente compatibles

R&D Project NEOGALFARM

Novos medicamentos contra o cancro: desenvolvemento de terapias dirixidas a diferentes obxectivos terapéuticos e de tratamentos combinados.

R&D Proyect Mytitox

Protocolos para a desintoxicación de mexillóns e pectínidos con axentes microencapsulados

R&D Project HOTDROPS

Ultrahigh-throughput platform for the screening of thermostable proteins

R&D Projects ONCOGALFARMA

Desenvolvemento de novas terapias complementarias para o tratamento de enfermidades oncolóxicas

R&D Project LENBDA

Nanomoléculas emisoras de luz para aplicacións de diagnóstico biomédico

R&D Project HUMANFARMA

“Descubrimento de medicamentos traslacional”: directamente en mostras de pacientes