Logo Unión Europea

R&D Portfolio

A química orgánica ten moitas aplicacións e a nosa participación en proxectos innovadores de I+D permítenos explorar novas químicas e tecnoloxías. A través destas colaboración, ampliamos a nosa experiencia en linkers para nanopartículas, materiais ópticos e electrónicos, biocatálise, agroquímicos, aditivos alimentarios, estructuras porosos, cosméticos, biosíntese e, por suposto, no desenvolvemento de fármacos.

R&D Project

SHIKIFACTORY100: Fábricas modulares para a produción de 100 compostos a partir da vía SHIKIMATE

R&D Project

DROUGHTDRUGS: Descubrimento de agroquímicos para mellorar a resistencia á seca de plantas de colleita

R&D Project IO4COLON

IO4COLON: Investigación industrial para o descubrimento de novos fármacos inmunoterapéuticos no tratamento do cancro de colon

INLUNG project

INLUNG: Novos candidatos a fármacos para o tratamento de cancro de pulmón de células non pequenas

R&D Project BIOGREEN

BIOGREEN: Solucións tecnolóxicas innovadoras para o desenvolvemento dun modelo de biorrefinería baseado en biomasa verde

R&D Project Nanofacturing

NANOFACTURING: Plataformas de fabricación a media e grande escala para nanofarmacéuticos clínicamente compatibles

R&D Project NEOGALFARM

NEOGALFARM: Novos medicamentos contra o cancro: desenvolvemento de terapias dirixidas a diferentes obxectivos terapéuticos e de tratamentos combinados.

R&D Proyect Mytitox

MYTITOX: Protocolos para a desintoxicación de mexillóns e pectínidos con axentes microencapsulados

R&D Project HOTDROPS

HOTDROPS: Plataforma de rendemento ultra alto para a selección de proteínas termoestables

R&D Projects ONCOGALFARMA

ONCOGALFARMA: Desenvolvemento de novas terapias complementarias para o tratamento de enfermidades oncolóxicas

R&D Project LENBDA

LENBDA: Nanomoléculas emisoras de luz para aplicacións de diagnóstico biomédico

R&D Project HUMANFARMA

HUMANFARMA: Descubrimento de fármacos traslacional directamente en mostras de pacientes